روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت:

روانشناسی شخصیت چیشت : در زمدگی روزمره خود با افرادی سروکار داریم که دارای دو چهره هستند

یکی چهره خوب و یک چهره بد

روانشناسی شخصیت

شخصیت( روانشناسی شخصیت ) چیست؟

شخصتی به معنای رفتارها و عکس العمل های افراد در شرایط های مختلف را شخصیت میگویند.

افراد در شرایط های مختلف ( خوشحالی و ناراحتی و عصبانیت ) رفتارها و عکس العمل هایی را از خود نشان میدهند که باعث رنجش یا خوشحالی یا گریزان شدن دیگران میشود.

روانشناسان چگونه در مورد شخصیت فکر می کنند؟

روانشناسان درمورد شخصیت اینگونه فکر میکنند که میتوانند افراد را با استفاده از تئوری های مختلف و پرسش و پاسخ هایی که بر روی روان مراجعین تاثیر میگذارد فکر میکنند.

شخصیت معمولا از نظر صفات توصیف می‌شوند:

شخصتی افراد بر اساس صفات خوب و بد انسان توصیف می شود.

افرادی که دارای روحیه خشن هستند و همیشه عصبانی هستند شخصیت آنها نشان میدهد که اعصاب و روان بهتری نداشته و ندارند.

افرادی که دارای روحیه لطیف هستند و نشانه دهند این هست که باید با ملایمت باهاشون رفتار بشه و از ناراحت کردن این افراد اجتناب شود و این افراد زود رنج هستند.

افرادی که دارای روحیه ملایم هست را به این گونه میتوان توصیف کرد با این افراد باید نه عصبی حرف زد و نه لطیف باید به گونه ای صحبت کرد. زیرا این گونه افراد به نحوه بیان کلمه خیلی دقت دارند و زودرنج هستند.

۵ بعد مهم شخصیت چیست؟

 1. برونگرایی
 2. توافق پذیری
 3. وظیفه مداری
 4. روان رنجوری یا روان نژند
 5. گشودگی

برخی از نظریه‌ها بر روی نحوه تغییر و توسعه شخصیت در طول زندگی انسان‌ها تمرکز دارند:

یکی از پرطرفدارترین نظریه ها در مورد نحوه تغییر و توسعه شخصیت در طول زندگی نظریه فروید می باشد که دررابطه با این موضوع چنین نوشته است که کودکان از طریق یک سری مراحل و آزمایشات، احتمالات توسعه شخصیتی رشد و نمو پیدا می‌کنند.

در هر مرحله نیرویی که رفتارهای انسان را تحریک می‌کنند بر روی ناحیه شهوانی خاصی تمرکز دارد

ویژگی‌های شخصیت:

• شخصیت، سازمان یافته و سازگار است.

• شخصیت، هر چند پدیده‌ای روانی است امّا تحت تاثیر فرایندها و نیازهای بیولوژیک قرار دارد.

• شخصیت باعث پدیدآمدن رفتارها می‌گردد.

• شخصیت از طریق افکار، احساسات، رفتارها و بسیاری چیزهای دیگر نمود می‌یابد.

روانشناسی شخصیت

مطالعه شخصیت 

 • روش‌های تجربی:

در این روش پژوهشگران متغیرهای نظرش را مورد بررسی و کنترل و دستکاری قرار میدهند.

 • مطالعات موردی و روش‌های خود-گزارشی:

در این روش افراد را براساس نگرش او مورد تحلیل قرار میدهند. در این روش خود گزارشی بیشتر به حافظه فرد بستگی دارد و به همین دلیل این روش‌ها بسیار ذهنی هستند و تعمیم یافته‌ها به جامعه‌ای بزرگتر دشوار است.

 • حقیقات بالینی:

در این روش اطلاعات بدست آمده از بیماران تحت مراقبت ( بستری ) را مورد بررسی قرار میدهند.

بسیاری از نظریه‌های مربوط به شخصیت بر پایه این نوع پژوهش قرار دارد . زیرا پژوهشگران بیشتر رفتار افراد بستری را دیده و بر طبق این رفتار در مورد شخصیت نظریه میدهند.

نظریه‌های شخصیت

 • نظریه‌های بیولوژیک :

این نظر بر طبق ژنتیک می باشد یعنی اینکه افراد شخصیت و اخلاق های خود را به ارث می برد.

 • نظریه‌های رفتاری :

فرض کنید یک کارمند جدید در یک اداره و یا یک شرکت استخدام شده است و از خود رفتاری را نشان میدهد که از روی رفتاری است که در یک محیط تازه از خود نشان میدهد.

 • نظریه‌های روان پویشی

افرادی که شخصیت آنها تحت تاثیر روان پویشی می باشد پیشتر از روی کارهای ریگموند فروید می باشد.

 • نظریه‌های انسان‌گرایانه

این نظریه بیشتار بر اراده و تجربیات فرد در رشد شخصیت تأکید دارد.

 • نظریه روانکاوی کلاسیک
 • نظریه روانکاوی نوین
 • نظریه شناختی
 • نظریه یادگیری اجتماعی
روانشناسی شخصیت

شخصیت از دیدگاه روانشناسی

هر انسانی دارای شخصیت می باشد و نمیتوان گفت که افراد دارای شخصت های خوب یا بد هستند بلکه افراد هر فرد شخصیت خاص و منحصر به فرد خود را دارا می باشد که باید مورد مطالعه قرار گیرد.

ماهیت شخصیت و انسان

انسانها همیشه در ناخودآگاه خود با نشان دادن اعمال و رفتار هایی شخصیت خود را به نمایش میگذارند و باعث می شوند که افراد به شخصیت آنها پی ببرد.

تاریخچه مطالعه روان‌شناسی شخصیت
تاریخچه مطالعه روان شناسی شخصیت به زمان یونان باستان بر می گردد.

در عهد باستان، تفاوت افراد را از نظر خلق و مزاج به غلبه یکی از مزاج‌های چهارگانه (خون، صفرای سیاه، بلغم و صفرای زرد) نسبت می‌دادند و بر این اساس، افراد را به چهار سنخ یا تیپ شخصیتی: دموی ‌مزاج، سوداوی ‌مزاج(مالیخولیایی)، بلغمی‌ مزاج و صفراوی ‌مزاج طبقه‌بندی می‌کردند

عواملی که نقش مهمی در پیدایش شخصت ها داشتند عبارتند از:

 • پیشرفت طب بالینی اروپا
 • روش‌های روان‌سنجی
 • روان‌شناسی رفتارگرایی
 • روان‌شناسی گشتالت
 • علاوه بر این عوامل تاریخی
 • عوامل معاصر موجود نیز در روان‌شناسی شخصیت تاثیر گذاشته‌اند

نظریه‌های کلاسیک شخصیت شناسی

۱۰ عادت ساده که ویژگی‌های شخصیت هر فرد را نشان میدهد

افرادی که دارای شخصیت ببر می باشند

ببر نشان دهنده انرژی و قدرت است.

این تیپ شخصیتی را میتوان به راحتی عصبانی کرد، اهل مخالفت است و هیچگاه از کسی حرف شنوی ندارد و گاهی اوقات بی نظم و انضباط می‌شود.

این حیوان به دلیل این که دنبال رسیدن به قله های موفقیت می باشد در زندگی اش به موفقیت های بسیاری دست پیدا میکند.به شرطی که به توصیه های دیگران گوش فرا دهد

افرادی که دارای شخصیت عقاب می باشند:

عقاب‌ها دنبال رسیدن به اهداف های بلند پروازانه هستند و به همین همیشه در سعی و تلاش هستند که به این اهداف برسند

مردان و زنان این تیپ شخصیتی محترم هستند و از نیازمندان در برابر ضلم و ستم مراقبت می‌کنند. عقاب ها دارای اعتماد به نفس خوبی هستند و حیله و نیرنگ را تشخیص نمیدهند و در تصمیم های خود خیلی مصمم هستند.

افرادی که دارای شخصیت سگ می باشند:

سگ نشان دهنده هوش و وفاداری است.

این نوع افراد صادق و وفادار بوده و حس عدالت زیادی دارند و اگر فردی مورد ضلم قرار گیرد و ظلم ناعادلانه باشد تاپای جان تلاش میکنند که ثابت کنند که فرد بیگناه بوده و حتی این امر موجب بحث و درگیری می شود.

 • فیل

شرافت، توانایی‌های ذهنی برجسته، قدرت، خرد و بصیرت، اعتبار و آبرو ویژگی‌های اصلی این نوع شخصیت است

این نوع افراد از نخبگان هستند و از بی ابرویی و به خطر افتادن اعتبارشان هراس دارند.

 • سنجاب

این حیوان نماد تحرک، کارآمدی، انرژی و تعهد به وظیفه است.

سنجاب‌ها از هوش بالایی برخوردار هستند،

افرادی هستند که دوراندیش و همیشه فعال هستند. آن‌ها همیشه سعی می‌کنند پیشرو باشند. انرژی، اعتماد به نفس و قدرت زیادی دارند

 • قورباغه

قورباغه همیشه آرام و ریلکس است.

این نوع شخصیت عجله ندارد و همیشه برای مشاهده، تحلیل و گرفتن بهترین تصمیم در میان همه گزینه‌های موجود، وقت می‌گذارد.

روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت انسان بر اساس رفتار ماهی

این نوع شخصیت کاملا شهودی است. این افراد با نشانه‌هایی که در مسیرشان می‌بینند، هدایت می‌شوند و با مهارت از موانع اجتناب می‌کنند.